SUPERVIZARE PSIHOLOGIE CLINICĂ

 

Supervizarea se va desfășura după un program de supervizare stabilit de către supervizor și se va face pentru un număr de minim 50 de ore pe an. Programul de supervizare detaliat se va anexa contractului de supervizare.

Intâlnirile au loc lunar.

Supervizorul și supervizatul sunt obligați să respecte și să aplice prevederile din actele normative în vigoare, cu privire la activitatea de supervizare profesională.

Se realizează în baza unui contract între supervizor (psihologul principal clinician) și supervizat (psihologul clinician practicant în supervizare).

Supervizarea se poate efectua individual sau formând grupe împreună cu alți psihologi clinicieni practicanți în supervizare.

Activitatea de supervizare presupune atingerea următoarelor puncte:

  • psihodiagnostic,
  • intervenție psihologică,
  • studii de caz,
  • prezentarea și utilizarea unor instrumente specifice psihologiei clinice.

Latura practică este însoțită, in principal, de informații privind:

  • competențele și activitatea psihologului clinician practicant (care se va obține după finalul stagiului de supervizare),
  • codul deontologic al psihologului și legislația în domeniu,
  • raport de psihodiagnostic și evaluare clinică,
  • codul deontologic al profesiei de psiholog,
  • relația pacient/client – psiholog.

BLOG

Program

0737679677
Luni - Vineri:
16,30 - 21,30

Newsletter

Abonează-te și fii în permanentă legătură cu noi: