Supervizare psihologie clinică

Supervizarea se va desfășura după un program de supervizare stabilit de către supervizor și se va face pentru un număr de minim 100 de ore pe an. Programul de supervizare detaliat se va anexa contractului de supervizare.

Intâlnirile au loc lunar.

Supervizorul și supervizatul sunt obligați să respecte și să aplice prevederile din actele normative în vigoare, cu privire la activitatea de supervizare profesională.

Se realizează în baza unui contract între supervizor (psihologul principal clinician) și supervizat (psihologul clinician practicant în supervizare).

Supervizarea se poate efectua individual sau formând grupe împreună cu alți psihologi clinicieni practicanți în supervizare.

Mai multe despre noile reglementări ale Colegiului Psihologilor din Romania, privind procesul de Supervizare în Psihologie Clinică: