social, tura vura

Drepturile persoanelor cu handicap

Drepturile persoanelor cu handicap grav
Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:
Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei
Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 93 lei
Asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale. În cazul în care angajatorul (administraţia publică locală) nu poate asigura un asistent personal, persoana cu handicap poate opta pentru primirea lunară a unei indemnizaţii. Opţiunea se depune în scris la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza teritorială de domiciliu
Gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul
Gratuitate la transportul interurban, la alegere cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic
Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu, gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă
Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială
Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren
Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor, adaptate handicapului
Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru acivităţi economice şi viza anuală a acestora
Scutire de la plata taxei hoteliere
Scutire de la plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate
Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru
Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare
Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist
Gratuitate la bilete pentru persoana cu handicap grav şi pentru însoţitorul acesteia, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
Subvenţionarea dobânzii pentru un credit bancar contractat de persoana cu handicap grav, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru realizarea unei lucrări de adaptare a locuinţei la nevoile individuale de acces
Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârsta, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale
Drepturile persoanelor cu handicap accentuat
Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap accentuat beneficiază de următoarele drepturi:
Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 166 lei
Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 68 lei
Gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul
Gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus – întors pe an calendaristic
Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială
Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren
Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor, adaptate handicapului
Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora
Scutire de la plata taxei hoteliere
Scutire de la plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate
Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru
Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contratului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare
Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare sociala şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist
Gratuitate la bilete pentru persoana cu handicap accentuat şi pentru însoţitorul acesteia, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
Subvenţionarea dobânzii pentru un credit bancar contractat de persoana cu handicap accentuat, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru realizarea unei lucrări de adaptare a locuinţei la nevoile individuale de acces
Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale
Drepturile persoanelor cu handicap mediu
Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap mediu beneficiază de următoarele drepturi:
Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 33,5 lei
Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru
Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare
Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist
Bilete pentru persoana cu handicap mediu, în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale
MAI MULTE INFORMATII PE:
http://www.snac.ro/database/others/_global_/LEGEA_448.pdf – legea privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
www.dgaspcbv.ro
www.ajphbv.ro

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *